SSR KONFIGURÁTOR

Výstup:
Počet fází:

Charakter spínání SSR:

Jmenovitý pracovní proud:

Výstupní napětí:

Pracovní rozsah napětí na výstupu SSR:

Pracovní rozsah proudu na výstupu SSR:

Neopakovatelné špičkové napětí:

Přítomnost integrované přepěťové ochrany:


Vstup:
Charakter řídicího signálu SSR:

Pracovní rozsah řídicího signálu SSR:


Další specifikace:
Mechanické provedení SSR:

Způsob montáže SSR:

Maximální orientační cena: