SLUŽBY, DODÁVKY, ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Společnost je zaměřena na opravy, rekonstrukce a modernizace systémů MaR od dodávek jednotlivých součástek až po úplná řešení podle požadavku zákazníka – vizualizace, archivace, evidence, požadavky na kvalitu v rámci norem ISO.

Dále také nabízíme následující služby:

× Opravy elektrotepelných zařízení
× Opravy elektrických topných systémů
× Dodávky odporových topných spirál
× Dodávky elektrických topných těles
× Rekonstrukce a modernizace systémů měření a regulace
× Kompletní dodávky systémů pro monitorování a vizualizaci
   tepelných technologických procesů pomocí výpočetní techniky
× Dodávky rozváděčů
× Dodávky výkonových polovodičových jednotek - PSU
× Poradenství v oblasti aplikací polovodičových spínacích relé - SSR      a PSU
× Dodávky el. pohonů řízených prostřednictvím měničů kmitočtu
× Kompletní dodávky systémů pro řízení technologických procesů pomocí PLC, zakázkový software
× Dodávky nízkopříkonových topných těles (topné fólie)
× Dodávky ohřívačů sudů a kontejnerů (i v zakázkovém provedení) 
× Dodávky elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) objektů