POŠLETE MI

Vyplněním tohoto dotazníku nám umožníte zaslat Vám informace, které přesně chcete.

Společnost
Název společnosti
Obor zaměření žadatele *

Adresa
Ulice *
Město *
PSČ *

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba *
Telefon *
Fax
Mobilní telefon
E-mail *

* je nutné vyplnit

Mám zájem o ...

Přístroje
    PID regulátory univerzální
    PID regulátory programové
    PID regulátory vícesmyčkové
    Měřiče (jedno i vícekanálové)
    Limitní jednotky

Snímače teploty
    Termoelektrické (J, K, S, ...)
    Odporové (Pt100)
    Optická (infratermočlánky, ...)
    S převodníkem v hlavici

Termočlánková / kompenzační vedení (stíněná, nestíněná)

Polovodičová spínací relé (SSR)
    do 125A
    do 200A
    fázově řízené
    spínání v nule

PSU - výkonové polovodičové spínací jednotky

Systémy řízení technologie pomocí PLC

Měniče kmitočtu pro řízení el. pohonů

Dodávky / rekonstrukce regulačních systémů

Systémy pro monitorování, vizualizaci a archivaci výrobních procesů pomocí výpočetní techniky

Systémy proporcionálního řízení výkonu elektrotepelných zařízení v závislosti na úrovni dosaženého 1/4 hodinového energetického maxima

Ohřívače Winkler
    Sudů a IBC kontejnerů

Nízkopříkonové topné prvky
    Topné fólie
    Topné koberce
    Topné podložky
    Automobilové topné prvky

Ve vaší nabídce postrádám:Po odeslání řádně vyplněného dotazníku Vám zašleme příslušný katalog :

na e-mail:
poštou - na CD-ROM
poštou - v tištěné podobě