PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY PLC


 

Společnost VAKOMO s.r.o. dodává programovatelné automaty značky Unitronics, které se vyznačují vestavěným operatorským panelem, textovým / grafickým displejem (i dotykovým) a klávesnicí (PLC + HMI = OPLC).

Jsou snadno použitelné, spolehlivé a cenově dostupné. V oblasti automatizace procesů se používají od roku 1989 ve více než 50 zemích celého světa.

Praxí osvědčené OPLC Unitronics automatizují desítky tisíc druhů aplikací v různých odvětvích průmyslu: petrochemickém, automobilovém, potravinářském, textilním a plastikářském, odvětví energetiky a životního prostředí, vodárenství a zpracování odpadních vod – všude, kde se vyžaduje automatizace procesů.

OPLC jsou dodávány buďto samostatně nebo v rámci dodávek kompletních rekonstrukcí a modernizací systémů MaR průmyslových zařízení.

Komunikace:

SMS zprávy v síti GSM
GPRS, GSM, CDMA
Nástroje vzdálené správy
PC přístup – prostřednictvím OPC serveru nebo protokolu MODBUS
Komunikace v sítích RS458 protokolem MODBUS
Komunikace v sítích CANbus, podpora protokolů CANopen a UniCAN
Vestavěné porty RS232/485
Ethernet (TCP/IP)
  

Naše technické oddělení je kdykoli připraveno poskytnout uživateli veškeré technické informace o OPLC a navrhnout nejvhodnější konfiguraci pro konkrétní aplikaci.